VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

Home  /  Tin tức / VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

CEO Lê Xuân Hải trao Quyết định Bổ nhiệm cho các thành viên mới trực thuộc Ban Lãnh Đạo. Sự kiện đánh dấu một bước đột phá của VSII, là bước chuyển giao thế hệ quản trị với mục tiêu tiếp tục phát triển và mở rộng VSII.

Sáng 5/1, tại văn phòng CenXspace đã diễn ra sự kiện VSII Kick-off Meeting 2024. Đặc biệt, trong sự kiện này, Tổng giám đốc Lê Xuân Hải đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho các thành viên mới trực thuộc Ban Lãnh Đạo. Sự kiện đánh dấu một bước đột phá của VSII, là bước chuyển giao thế hệ quản trị với mục tiêu tiếp tục phát triển và mở rộng VSII. 

Cụ thể, VietSoftware International đã trao các quyết định bổ nhiệm sau:

  • Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Tường Vinh vị trí “Giám Đốc Lab Sáng Tạo Công Nghệ” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng vị trí “Giám Đốc Công Nghệ” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Tình vị trí “Giám Đốc Dự Án Quốc Tế” 
  • Quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Tâm vị trí “Giám Đốc Tài Sản Số” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Hà Khánh Tùng vị trí “Giám Đốc Vận Hành” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng vị trí “Chuyên viên Tư vấn cao cấp” 

Với các quyết định bổ nhiệm này, công ty VietSoftware International hướng tới mục tiêu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, đem lại một luồng gió mới cho sự phát triển của công ty. 

Thông tin về thành viên BOD mới:

ban lãnh đạo VSII (1)
ban lãnh đạo VSII(1)
ban lãnh đạo VSII(2)
ban lãnh đạo VSII(4)
ban lãnh đạo VSII(5)

Gửi phiếu lương, phiếu thu tự động qua Zalo: emPL cập nhật tính năng dành riêng cho thị trường Việt Nam

Bên cạnh tính năng gửi phiếu lương qua email, lần đầu tiên, emPL giới thiệu đến người dùng tính năng gửi phiếu lương, phiếu thu tự động, hàng loạt qua Zalo. Đây một tính năng cập nhật vô cùng tiện lợi, tiết kiệm chi phí và phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Read More »
Khuyến mãi lớn bộ sản phẩm phần mềm doanh nghiệp

SME Kit 2024 – Bộ tứ phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp

Trong thời đại số hóa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cần phải nắm bắt cơ hội và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số không phải là dễ dàng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư vào các công nghệ, giải pháp và nhân lực phù hợp.

Read More »