Dịch vụ tích hợp hệ thống

Khi cân nhắc về sự hiện diện của các hệ thống đa lớp trong ngân hàng / công ty, không thể không kể tới dịch vụ tích hợp hệ thống – một trong những dịch vụ cốt lõi của VSII. Phân khúc mục tiêu của chúng tôi bao gồm các ngân hàng, viễn thông, năng lượng – dầu – khí, Chính phủ điện tử, bán lẻ, bảo hiểm và nhiều hơn nữa.

Dịch vụ triển khai giải pháp

Chúng tôi đưa ra các giải pháp và giúp đỡ khách hàng làm chủ kỹ thuật, bao gồm:

 • Giải pháp Middleware: SOA / ESB, BPM, ECM và Cổng B2B
 • Cổng Internet / Mạng nội bộ áp dụng UX / UI
 • Các giải pháp Ngân hàng Bán lẻ điện tử
 • Các giải pháp Ngân hàng Kinh doanh: Hệ thống Khởi tạo cho vay, Quản lý Tài sản Đảm bảo, Quản lý Nội dung Doanh nghiệp, Tài liệu Số hóa.
 • Giải pháp Doanh nghiệp: ERP, Kho Dữ liệu, BI, Quy trình quản lý Kinh doanh, LDAP.

Dịch vụ phát triển ứng dụng

Chúng tôi xây dựng nhiều ứng dụng tiện ích hoàn chỉnh bao gồm:

 • JuvenisCap – một công cụ số hóa tài liệu
 • Ứng dụng Ngân hàng Di động
 • Hệ thống phần mềm Quản lý Thông tin Đa phương tiện
 • Hệ thống Văn phòng điện tử

Dịch vụ tinh chỉnh / Tối ưu hóa hệ thống

Chúng tôi làm cho các hệ thống được tối ưu hóa tốt nhất bằng việc cung cấp:

 • Phần mềm dịch vụ tinh chỉnh hệ thống
 • Tư vấn kiến trúc hệ thống
 • Dịch vụ hỗ trợ cho việc cài đặt hệ thống và tối ưu hóa

Dịch vụ Đào tạo và Chuyển giao công nghệ

Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi khai thác tốt nhất các hệ thống bằng việc cung cấp:

 • Các khóa đào tạo cho các quản trị viên và người dùng cuối trên toàn quốc
 • Bài học, Hướng dẫn sử dụng / Thực hành và Triển khai thực tế

Hệ thống bảo trì và Dịch vụ bảo hành

Chúng tôi đảm bảo tính hữu ích lâu dài cho khách hàng bằng việc cung cấp:

 • Bảo trì miễn phí (phụ thuộc vào dịch vụ)
 • Ba mức độ bảo hành cho các hệ thống phần mềm và giải pháp
 • Cơ chế phản hồi trực tuyến nhanh chóng