Giải pháp

Đối với bất kỳ ngân hàng / doanh nghiệp nào, việc sử dụng giải pháp middleware – một trong những dịch vụ cốt lõi VSII – là rất quan trọng để đảm bảo sự hoạt động trơn tru và minh bạch giữa các hệ thống back-end và giao diện front-end.

Giải pháp SOA/ESB

Sự phát triển của công nghệ đã thúc đẩy các tổ chức xây dựng kiến trúc doanh nghiệp dựa trên Enterprise Service Bus. Các dịch vụ được xây dựng và chia sẻ với nhiều ứng dụng thông qua kênh này. Đó chính là giải pháp tích hợp SOA / ESB mà nhiều tổ chức đang tìm kiếm. VSII tự hào là một trong những nhà cung cấp chất lượng và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam với các dịch vụ tư vấn và triển khai SOA / ESB

 • Tư vấn về quy trình thực hiện SOA / ESB
 • Áp dụng phương pháp triển khai thực hiện SOA / ESB chuẩn
 • Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống (Mô hình Đối tượng) và thiết kế dịch vụ (Bian, IFX, ISO20022)
 • Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án SOA / ESB lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng tài chính

Giải pháp ngân hàng điện tử BPM

Các giải pháp ngân hàng điện tử cho các khách hàng cá nhân được xây dựng trên Quy trình Quản lý Kinh Doanh (BPM) nền tảng middleware.

Các điểm chính

 • Quản lý tài khoản và thông tin khách hàng
 • Chuyển tiền
 • Thanh toán hóa đơn trực tuyến
 • Tiết kiệm trực tuyến
 • Thanh toán thẻ tín dụng

Lợi ích

 • Hệ thống kiến trúc tiêu chuẩn
 • Hiệu năng cao
 • Dễ dàng mở rộng quy mô theo chiều ngang và chiều dọc
 • Dễ dàng để phát triển các quy trình
 • Có thể tái sử dụng các dịch vụ và quy trình
 • Bao hàm tất cả các quy trình nghiệp vụ chính của ngân hàng điện tử cho các khách hàng cá nhân
 • Có thể mở rộng phát triển quy trình nghiệp vụ cho các khách hàng cá nhân với các quy trình và các ứng dụng khác nhau
 • Có thể xây dựng hệ thống Ngân hàng Di động / Ngân hàng Thông minh

ECM, LOS và Quản lý thế chấp

Hệ thống Cho vay khởi tạo và Quản lý tài sản thế chấp được xây dựng trên nền tảng Quản lý nội dung doanh nghiệp. Đây là một giải pháp tổng thể cho việc Xử lý tài liệu và Lưu trữ hệ thống. Quản lý tài liệu tập trung:

 • Hệ thống ECM tập trung quản lý tất cả các tài liệu
 • Các tài liệu được phê duyệt và giải ngân trên LOS
 • Các tài liệu được chuyển vào ECM để lưu trữ
 • Các tài liệu được lưu trữ bởi các thư mục
 • Tài liệu giấy được quét và lưu trữ: dựa trên từng thư mục và cơ chế lưu trữ của ECM