Tích hợp hệ thống

Nhanh chóng thích ứng với xu hướng chung trong việc hiện đại hóa công nghệ đối với các ngân hàng, VSII có tham vọng trong việc thay đổi hệ thống kiến trúc công nghệ thông tin lỗi thời thành Kiến trúc Hướng Dịch vụ – hệ thống (SOA) và tích hợp chúng một cách hiệu quả để rút ngắn thời gian đưa ra thị trường của sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi. Sau 6 năm bước vào thị trường Tích hợp Hệ thống với sự tập trung vào phân khúc tài chính & ngân hàng, VSII đã trở thành nhà cung ứng dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu trong việc tư vấn và triển khai SOA / ESB và hệ thống BPM của Việt Nam vào năm 2015.

Chúng tôi cung cấp

Tích hợp hệ thống

Giải pháp triển khai, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì hệ thống và bảo hành…

Tư vấn giải pháp

Tư vấn, thiết kế kiến trúc hệ thống, Dịch vụ quản lý và chức năng hệ thống…

Giải pháp

SOA/ESB, BPM, ECM and B2B Gateway, Tài liệu số hóa và lưu trữ…

Giá trị cốt lõi

 • Dịch vụ chất lượng cao

  Đảm bảo thành công của dự án bằng cách hợp tác với các nhà cung ứng toàn cầu trong việc lập kế hoạch và tư vấn dự án.

 • Phương pháp ưu việt

  Dựa trên các phương pháp đã được chuẩn hóa của các nhà cung ứng toàn cầu.

  Đầu tư vào nhân lực với các chương trình đào tạo chuẩn hóa (có thể tham gia vào dự án sau 2-4 tuần).

  Triển khai thực hiện trên cơ sở phòng thí nghiệm đào tạo tùy chỉnh, trên framework cụ thể xây dựng cho mỗi sản phẩm.

 • Vận dụng những cách thực hiện tốt nhất

  Nghiên cứu và phát triển từ các phương pháp thực hiện tốt nhất trên thế giới với sự hiểu biết toàn diện về khách hàng. Chúng tôi luôn luôn cung cấp những giải pháp tốt nhất.

Lĩnh vực kinh doanh

Ngân hàng

Tài chính

Bán lẻ

Chính phủ điện tử

Nhà cung cấp của chúng tôi

 

HỒ SƠ DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI CÓ SẴN ĐỂ TẢI VỀ