Dịch vụ kiểm thử phần mềm

Với hơn 7 năm kinh nghiệm, Trung tâm dịch vụ kiểm thử phần mềm của chúng tôi đã được chứng minh là một nhà cung ứng dịch vụ kiểm thử phần mềm tin cậy cho nhiều khách hàng khác nhau như Symantec, IBM Mỹ, Novellus, Laplink, JustAnswer và nhiều khách hàng khác.

Chúng tôi cung cấp

Kiểm thử ứng dụng

Kiểm thử ứng dụng web, Kiểm thử ứng dụng di động và Kiểm thử ứng dụng tự động.

Kiểm thử tự động

Phát triển framework kiểm thử tự động hóa; Kiểm thử với Selenium và TestNG.

Kiểm thử hiệu năng

Kiểm thử tải, Kiểm thử độ chịu tải và Kiểm thử phi chức năng với Báo cáo chi tiết.

SOA & Kiểm thử API

Kiểm thử SOAP API, Kiểm thử RESTFul API cho SOA hoặc ứng dụng Micro-services.

Kiểm thử tích hợp

Tích hợp Kiểm thử các ứng dụng Middle-ware và ứng dụng Doanh nghiệp.

Đào tạo

Đào tạo về Kiểm thử chung, Đào tạo khi làm việc và Chứng nhận đào tạo ISTQB.

Lĩnh vực chính

PortalsMobileMultimedia
Social networksERPManufacturing
FinanceCRMEntertainment
BankingCMSGames

Tài nguyên của chúng tôi

Có một Nền tảng tảng vững chắc về IT / Kỹ thuật phần mềm.

Có niềm đam mê đối với khách hàng, chất lượng và các kỹ năng kiểm thử.

Có khả năng quan sát, lý luận và phân tích tuyệt vời.

Tự phấn đấu, tự đặt câu hỏi và cam kết hướng tới sự xuất sắc.

Công cụ

 • Công cụ tự động

  Selenium

  Mercury QuickTest Professional

  Mercury WinRunner

  Mercury Load Runner

  AutomatedQA TestComplete

  Rational Robot

  Rational Functional Tester

  Rational Performance Tester

 • Quản lý lỗi

  BugZilla

  JIRA

  Mercury Test Director

  TestTrack

  Whizible

 • Lên kế hoạch

  Redmine

  Microsoft Project

  JIRA

  Whizible

HỒ SƠ DỊCH VỤ KIỂM THỬ CỦA CHÚNG TÔI CÓ SẴN ĐỂ TẢI VỀ