Dịch vụ chuyển đổi và bảo trì

VSII có bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển đổi ứng dụng và dữ liệu, cũng như việc duy trì cơ sở dữ liệu và các ứng dụng sẵn có.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyển đổi dữ liệu từ bất kỳ môi trường ảo hoặc công nghệ nào vào một môi trường hay công nghệ mới. Chúng tôi làm việc với các tổ chức của khách hàng để cho phép họ tận dụng các công nghệ mới với chi phí thấp, sử dụng Java, J2EE, Struts, Rational, SOA Skyway, UNIX, Linux, AIX, Windows.

Đối với bảo trì cơ sở dữ liệu hoặc các ứng dụng hiện có, đội ngũ nhân viên có trình độ của chúng tôi đầu tiên nhận được sự hiểu biết thấu đáo về các hệ thống hiện tại và các nhu cầu tiềm năng trong tương lai của bạn, sau đó thiết kế và triển khai thực hiện một chương trình bảo trì chạy xuyên suốt sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với Oracle DBA và DB2.

Chúng tôi cung cấp

Đánh giá các ứng dụng hiện có và tiếp nhận bảo trì.
Kịp thời và chủ động bảo trì cơ sở dữ liệu và ứng dụng.
Ứng dụng và dịch vụ chuyển đổi dữ liệu.
Chuyển đổi ứng dụng kế thừa nền tảng công nghệ mới.
Chuyển đổi code C và C ++ cho các hệ thống nhúng.
Chuyển đổi mã (C, VB thành Java, etc.).
Mở rộng chức năng và/hoặc cải tiến ứng dụng hiện có.
Cung cấp các nguồn lực phù hợp cho việc bảo trì xuyên suốt, phát triển mới và nâng cấp.