Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp

Sáng ngày 12/12/2016, tại trụ sở chính VietSoftware International đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp. Là thành viên của VINASA, cả 3 công ty có bề dày làm dịch vụ ITO cho thị trường Nhật Bản với đội […]