Sự kiện TIBCO NOW 2019

TIBCO NOW Event là sự kiện thường niên của TIBCO Software Inc, nhằm cung cấp kiến thức và định hướng của những chuyên gia hàng đầu TIBCO về xu hướng công nghệ dẫn đầu tới các doanh nghiệp, tổ chức ở rất nhiều lĩnh vực. Năm 2019, TIBCO NOW Global Tour được tổ chức liên […]

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp

Sáng ngày 12/12/2016, tại trụ sở chính VietSoftware International đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp. Là thành viên của VINASA, cả 3 công ty có bề dày làm dịch vụ ITO cho thị trường Nhật Bản với đội […]