Sự kiện TIBCO NOW 2019

TIBCO NOW Event là sự kiện thường niên của TIBCO Software Inc, nhằm cung cấp kiến thức và định hướng của những chuyên gia hàng đầu TIBCO về xu hướng công nghệ dẫn đầu tới các doanh nghiệp, tổ chức ở rất nhiều lĩnh vực. Năm 2019, TIBCO NOW Global Tour được tổ chức liên […]