Our scorecard assessed by IBM for the term, a great achievement thanks to our great people.

On 30 October 2019, IBM has officially announced that VietSoftware International had passed the Supplier Performance Evaluation assessed by IBM for the year 2019. VSII has been ranked as one of top technological advanced company according to strict criterion evaluated by IBM with total rating of 93%.   As being a trustful, long-term supplier for IBM […]

Sự kiện TIBCO NOW 2019

TIBCO NOW Event là sự kiện thường niên của TIBCO Software Inc, nhằm cung cấp kiến thức và định hướng của những chuyên gia hàng đầu TIBCO về xu hướng công nghệ dẫn đầu tới các doanh nghiệp, tổ chức ở rất nhiều lĩnh vực. Năm 2019, TIBCO NOW Global Tour được tổ chức liên […]

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp

Sáng ngày 12/12/2016, tại trụ sở chính VietSoftware International đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp. Là thành viên của VINASA, cả 3 công ty có bề dày làm dịch vụ ITO cho thị trường Nhật Bản với đội […]